VÅR INTEGRITETSPOLICY

Gourmeco AB respekterar din personliga integritet. Läs vår policy noga så att du förstår hur Gourmeco, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med användning av vår webbplats. Vi tillämpar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och hanterar dina uppgifter säkert och ansvarsfullt.