google-site-verification=wwdi6mACs7482Gs-KYgqlT71mRKSrJjm-vDS4eXS9oY

 

Spicemaster låter konsumenten själv bestämma – del 5

Förord:

Många av de ingredienser som normalt tillsätts i kryddmixer eller kryddor är omdiskuterade och kan på ett eller annat sätt ge negativa hälsoeffekter. Därför blandar vi inte i dessa ingredienser. Vi använder bara kryddor, örter och oraffinerat havssalt i våra produkter. 

För ser man det ur ett holistiskt perspektiv d.v.s. att allt sammantaget påverkar ens hälsa, så är det ju enklast att ta bort dessa ingredienser från de produkter där de är onödiga. Då har du själv kontroll på intag, vilken kvalitet och den mängd du vill använda.

 

SALT

Salt är livsviktig för kroppens funktioner, och i rätt mängd. Människokroppen är helt beroende av salter, mineraler och vitaminer för alla kemiska/elektriska processer som ständigt pågår i kroppen. Natrium är viktigt för att hålla vätskebalansen i kroppen.

 

Salt är dessutom en viktig smakbärare i mat och kan verkligen göra skillnad hur en maträtt smakar. Olika sorters salt smakar olika, beroende vilken typ av salt det är, hur och var det utvinns. 

 

Vad är då salt? 

Salt har formeln NaCl och består av ca 40 % natrium och 60 % klorid. Salt är något vi inte kan vara utan. Kroppen har en ungefärlig salthalt på 0,4 %, (0,16 % natrium och 0,24 % klorid). Allt salt har ursprungligen bildats i havet, i samband med undervattenvulkanisk aktivitet, när joner från flodernas sediment från bergarter länkats i haven med klorid.

 

För människan, som också har sitt ursprung från havet, är salt en absolut nödvändighet för att fungera. Detta innebär att människan är anpassade till att ha en viss salthalt i kroppen för att kroppens funktioner ska fungera optimalt. Salt har en elektrolytisk funktion för elektriska processer och är viktigt för hälsan. Generellt ger saltbrist och för mycket salt negativa hälsoeffekter. Men det är skillnad mellan ett naturligt och ett raffinerats salt påverkan på kroppen enligt många.

 

Så utvinner man salt från havsvatten. 

Havssalt, innehåller naturligt en mängd mineraler som magnesium, kalium, selen, jod m.fl. Havssalt har låg natriumhalt jämfört med raffinerat salt. Havssalt utvinns ur havsvatten genom att låta havsvatten genomgå en kristalliseringsprocess i speciella bassänger. I havssalt finns det flera olika naturliga salter. Havssalt har en natriumhalt som naturen själv bestämt och samtidigt försett saltet med viktiga spårämnen/mineraler. Mineralsammansättning beror på den jordmån som finns i området där saltet skördats, tillika det som ger saltet sin smak. 

 

Ett av de mest kända områdena för havssalt är franska Guérande i Bretagne, där Loire floden har sin utmynning i atlanten. Där har man skördat salt i mer än tusen år. Havssalt härifrån är naturligt rikt på magnesium. Ett hantverkskunnande som gått i arv i generationer och kräver stor skicklighet. I Guérande fanns/finns goda förutsättningar för framställande av salt ur havsvatten från Atlanten. Här skördar man fortfarande med samma metoder som man gjort i tusentals år. Sol, vind, jordmån och vattenkvalitet är huvudelementen för framställande av salt. Eftersom sol och vind är viktiga för avdunstningen så skördar man salt endast under årets varmaste månader. 

 

Det man gör är att man leder in havssalt i olika bäddar/bassänger – i tre olika höjdnivåer. I den lägsta låter men vattnet avdunsta till rätt koncentration. Atlantens salthalt vid Bretagne i Frankrike är ca. 30g per liter (3 %) och man låter avdunsta vatten till salthalten når en koncentration om 300g per liter (30 %). Vid en koncentration på 30 % så kristalliseras saltet. Genom stora skrapor utan att nudda botten, så rakar man upp saltet. Saltet har en ljusgrå eller ljus sandfärgad ton.

 

Om man har skördat grovsalt på morgonen så bildas det mitt på dagen en krispig saltyta på vattnet – s.k. Fleur de Sel. Ett mycket vitt och aromatiskt salt. Detta hyvlar man av försiktigt. Namnet Fleur de Sel kommer ursprungligen från Guérande och har varit en eftertraktad delikatess i decennier. Ett namn som många andra producentområden gärna använder även om det finns en pågående juridisk process för att skydda Fleur de Sel geografiskt. 

 

Innan kylskåpens dagar skördades salt huvudsakligen för att bevara/konservera mat. Förr fanns varken kyl och frys, utan saltet var det som gjorde att fisk och kött kunde hålla sig färskt längre. Detta gjorde området oerhört viktigt/rikt och en maktfaktor i samhället. 

Det finns hav med mycket låg salthalt och det finns med mycket hög. Östersjön har ca 0,8 %, och medelhavet ca 4 % och Döda havet (inlandssjö) ca 35 %.

 

Bergssalt, är egentligen ett havssalt som har sitt ursprung i saltansamlingar från gamla havsbottnar som hamnat under berg och som legat där i miljoner år och tagit åt sig mineraler/grundämnen från ovanliggande berg och mineralarter. I många länder finns det stora fickor med bergssalt. I dessa saltgruvor utvinner man salt med hjälp av stora grävmaskiner. Ett salt som mestadels används till att tillverka raffinerat salt. 

 

Himalaya salt m.fl. är ett bergssalt som utvinns från gruvor i bl.a. Pakistan och får sin ljusa rosa färg från mineraler som järnoxid, kalium, kalcium, och magnesium. Himalaya salt har högre natriumhalt än vanligt havssalt. Tyvärr döps allt salt från Himalaya till just Himalaya oavsett kvalitet.

 

Det finns även andra färgade salter som Hawaiian (rött) såväl som svart salt, Persiskt blått salt m.fl. 

Notera att det finns många salter som färgsätts med syntetiska färgämnen för att få rosa och blå m.fl. nyanser. 

 

Vad är Naturligt salt och industriellt salt

Det naturliga saltet – d.v.s. det oraffinerade saltet, 

Oraffinerat salt är ett salt som inte behandlats eller blekts med kemikalier. Normalt sett är havssalt oraffinerat och upptaget för hand genom avdunstning. Men man kan också utvinna havssalt genom avdunstning i stora kärl och sedan bleka det vitt med kemikalier. 

 

Oraffinerat havssalt har låg natriumhalt jämfört med raffinerat bordssalt. Havssalt har en natriumhalt som naturen själv bestämt, och samtidigt försett saltet med viktiga spårämnen/mineraler. Sammansättning beror bl.a. på den jordmån som finns där saltet skördats eftersom det är sedimentens mineralkomposition som påverkar smak. I t.ex. Guérande är saltet naturligt rikt på magnesium. Olika områden har olika komposition. I havssalt finns det flera olika naturliga typer av salt. Oraffinerat salt ses som ett nyttigt salt. 

 

Raffinerat salt, 

När man raffinerar salt så ökar koncentrationen av natrium och alla spårämnen/mineraler mm försvinner. I och med att saltet raffineras så får det en hög natriumhalt, omkring 99,9%. Enligt många är det salt man bör undvika. Raffinerad salt går under många benämningar såsom bordssalt/koksalt/hushållssalt/vakuumsalt. 

 

Man raffinerar och bleker salt med hjälp av en mängd olika kemikalier. 

I samband med denna process försvinner de olika naturliga salttyperna som ett salt innehåller. Samma gäller för alla naturligt förekommande mineraler som magnesium, jod m.fl. Slutprodukten av ett raffinerat salt blir ett koncentrat av natriumklorid. Raffinerat/processat salt är billigt att producera. 

 

Förutom sin konserverande förmåga så fungerar salt som en smakbärare och därmed enkelt att använda som ingrediens i en mängd produkter. Man lägger många gånger i tillsatser som klumpförebyggande medel, som ex. E-535/536, i raffinerade salter som bordssalt, jodsalt m.fl.

 

Jod,

Grundämnet Jod är ett flyktigt ämne och har svårt att fästa på saltpartiklar. Så därför finns det en inte hög jodhalt i ett naturligt salt. Då jod är ett viktigt grundämne i kroppens försvarsmekanism behöver många människor ha ett tillskott av jod, då dagens kost i många fall är fattig på jod. Därför behövs det ytterligare jod genom kost eller som jodtillskott. 

 

Fisk, vissa grönsaker, havsalger m.fl. innehåller naturligt jod. Vikten av att äta jod har varit känd länge. Om man inte får i sig jod genom kosten så tillsätter man idag hushållssalt med syntetiskt jod (kaliumjodid). Då jod är ett flyktigt grundämne som har svårt att fastna på saltpartikel använder man en tillsats som klumpförebyggande E-535, natriumferrocyanid, för att jodpartikeln enkelt ska kunna fastna. 

Det finns havsalger som är mycket potenta på jod, men höga halter jod, ex. havsalgen Kelp (Ascophyllum). Det har i studier visat sig att naturlig jod enklare tas upp av kroppen än syntetiskt jod – upp till 60 % bättre än syntetisk jod enligt kliniska tester i Storbritannien, Källa: British Journal of Nutrition 2014.

 

Spicemaster har tagit fram två olika salter med naturligt jod, örtsalt med jod och havssalt med jod. Där havsalgen Ascophyllum är källan. Ekologiskt odlade alger så klart.

 

Det dolda saltet,

Många kryddmixer kan ha upp till 25-50 % i vissa fall mer än 50 % salt (oftast raffinerat koksalt). Det samma gäller för många andra livsmedel. Sammantaget är det därför lätt att få i sig för mycket salt. Och då inte av det naturliga saltet, utan det raffinerade. 

Ett tips, kolla själv på förpackningars ingrediensförteckning vad ex. en kryddmix/grillkrydda/ BBQ kryddda/buljong/maträtt m.fl. innehåller.

 

Processat/raffinerat salt är en mycket billig råvara och lockar många tillverkare att använda som utfyllnad istället för dyrare kryddor och örter.

 

Salt som smakbärare och som smaksättare, 

Ett naturligt oraffinerat havssalt eller bergssalt skiljer sig avsevärt ur ett smakmässigt perspektiv, mot ett raffinerat hushållssalt/bordssalt. Det är de naturliga mineralerna som ger smaken och dess karaktär. Men det förutsätter att havssaltet inte blekts eller på annat sätt bearbetats.

 

Salt från olika områden har olika smak och mineraler. Smaka dig fram vilket som passar dig bäst. Det är enkelt att prova vilket som passar din smak. Exempelvis, skiva en mogen tomat etc, och salta med riktigt havssalt eller bergssalt och jämför med ett raffinerat bordssalt. 

 

Salt är en smakbärare och ger därför en extra smak till dina kryddor och mat. 

 

Oraffinerat salt är hälsosamt skriver Epoch times. 

” Den blodtryckshöjande effekten av bordssalt kan bero på dess höga innehåll av natrium och samtidigt otillräckliga halt av magnesium för att balansera det. Detta har en magnesium-sänkande effekt som kan få blodkärlen att dra sig samman och höja blodtrycket. Riktigt salt (av olika slag) innehåller massor av magnesium och andra viktiga mineraler och påverkar därför vanligtvis inte blodtrycket negativt.

Natrium är ett viktigt näringsämne som kroppen behöver för att upprätthålla vätskenivåerna och för att stödja kanalerna för nervsignaler. En del natrium behövs i kroppen för att reglera vätskor och blodtryck, och för att hålla muskler och nerver i trim. Utan tillräcklig mängd natrium, kan kroppen ha svårt att kyla ner sig efter intensiv träning eller aktivitet. När kroppen är varm, svettas du. Om du inte har tillräckligt med natrium, kan din kropp inte svettas så mycket och du kan då bli överhettad. Detta kan leda till bland annat utmattning och uttorkning.

 

Natrium är energibärare

Den ansvarar också för att skicka meddelanden från hjärnan till musklerna genom nervsystemet så att musklerna rör sig på kommando. När du vill röra på armen eller använda någon muskel i kroppen, skickar hjärnan ett meddelande till en natriummolekyl som skickar den till en kaliummolekyl och sedan tillbaka till en natriummolekyl och så vidare, innan den kommer till sin slutliga destination och muskeln kontraheras. Detta är känt som natrium-kalium jonbytet. Utan natrium skulle du därför aldrig kunna flytta någon del av kroppen.

 

Överskott av natrium (som kommer från kosten) utsöndras i urinen. Det mesta av kroppens natrium (cirka 85 procent) finns i blod och lymfvätska. Kroppens natriumnivåer styrs delvis av ett hormon som kallas aldosteron, som produceras av binjurarna. Aldosteronhalten avgör om njurarna behåller natrium i kroppen eller släpper ut den i urinen.

 

Läkaren David Brownstein ser allvarligt på den här frågan, ”Ingen gör skillnad mellan oraffinerat och raffinerat salt. De ”klumpar ihop” allt salt tillsammans som något dåligt. Detta är ett stort misstag. Det finns två typer av salt på marknaden: raffinerat och oraffinerat. Raffinerat salt har fått sina mineraler borttagna och har blekts för att ge dess vita utseende som vi är vana att se. Det är det fina, vita salt som finns på nästan varje restaurang eller livsmedelsbutik. 

 

Raffinerat salt har blekts och utsatts för många giftiga kemikalier för att få det till dess slutprodukt. Det innehåller aluminium, ferrocyanid och blekmedel. Jag anser att det är denna raffineringsprocess har gjort det till en giftig och försvagad substans som måste undvikas”.

”Oraffinerat salt, å andra sidan”, fortsätter Brownstein, ”har inte utsatts för en hård kemisk process. Den innehåller naturliga mineraler som ursprungligen var en del av produkten. Dess mineralhalt ger det en distinkt färg. Färgerna på oraffinerat salt kan variera beroende på var den är tagen från. Detta beror på det varierade mineralinnehållet i olika märken på salt. Det är mineralerna i det oraffinerade saltet som ger produktens alla fördelar. Mineraler förser kroppen med över 80 spårämnen som behövs för att underhålla och bevara hälsan”.

 

Raffinerat salt har blekts kemiskt

”För länge sedan bestämde salttillverkare att rent vitt salt är ”finare” än oblekt salt och att konsumenterna föredrar vitt salt. Så de började bleka det. De lade också till anti-klumpmedel för att öka dess hållbarhet. Problemet är att de kemikalier som tillsätts för saltet inte ska absorbera fukt när det står på hyllan stör en av saltets huvudfunktioner: att reglera kroppens hydrering. Den natriumklorid som finns i bordssalt är starkt koncentrerad, denaturerad och giftig för kroppen”, säger Brownstein.

 

Raffinerat salt har samma effekt på inre vävnader och orsakar en negativ reaktion. Kroppen behåller vatten för att skydda sig själv och dina celler släpper ut vatten för att späda ut, neutralisera och bryta ner saltet. Denna förlust av vatten torkar ut och försvagar dina celler och kan även få dem att dö i förtid. Naturligt havssalt är vida överlägset kemiskt behandlat joderat bordssalt eftersom det innehåller alla 92 spårämnena, och bara 84 procent natriumklorid, medan bordssalt innehåller nästan 98 procent.

 

Allt detta innebär en sak: bordssalt, oavsett om det är marint eller ej, är giftigt för kroppen och ansvarar, till stor del, till uppkomsten av många svåra sjukdomar, framförallt i sköldkörteln och metabolisk dysfunktion.

 

Förutom natrium och klorid innehåller äkta havssalt andra näringsämnen som förekommer naturligt i saltbäddar, inklusive spår av kalcium, magnesium, kalium, järn och zink. I enlighet med normer som fastställts av Världshälsoorganisationen och Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), visar oberoende analyser att halterna av tungmetaller (till exempel arsenik, kadmium, kvicksilver) i keltiskt havssalt är icke-detekterbara eller långt under gränsvärdet.

 

Himalayasalt

Kristallsalt som bryts 5 000 meter djupt under Himalayas bergskedja har varit utsatt för ett enormt tryck under miljontals år och är mer än 99 procent rent. Ju starkare tryck det utsatts för, desto bättre eller mer utsökt är den kristallina strukturen i saltet. Många salter från Himalaya säljs billigt, men hämtas in högre upp nära Himalayas bergstoppar i stället för från de djupare gruvorna. Dessa salter innehåller mer föroreningar, har inte samma struktur och assimileras inte lika lätt av kroppen.

 

Oraffinerat havssalt är hälsosamt. Den blodtryckshöjande effekten av bordssalt kan bero på dess höga innehåll av natrium och samtidigt otillräckliga halt av magnesium för att balansera det. Detta har en magnesium-sänkande effekt som kan få blodkärlen att dra sig samman och höja blodtrycket. Riktigt salt (av olika slag) innehåller massor av magnesium och andra viktiga mineraler och påverkar därför vanligtvis inte blodtrycket negativt.

 

Natrium är ett viktigt näringsämne som kroppen behöver för att upprätthålla vätskenivåerna och för att stödja kanalerna för nervsignaler. En del natrium behövs i kroppen för att reglera vätskor och blodtryck, och för att hålla muskler och nerver i trim. Utan tillräcklig mängd natrium, kan kroppen ha svårt att kyla ner sig efter intensiv träning eller aktivitet. När kroppen är varm, svettas du. Om du inte har tillräckligt med natrium, kan din kropp inte svettas så mycket och du kan då bli överhettad. Detta kan leda till bland annat utmattning och uttorkning.” Källa: Epoch times 18 oktober 2014

 

Vad tycker Spicemaster?

 

Vi vill inte smyga in salt i en produkt, speciellt när det är enkelt att själv tillföra den typ av salt eller den mängd du själv önskar i din kost. 

Vi känner inte dina matvanor. Inte heller dina hälsopreferenser om du är restriktiv med salt eller inte. Eller föredrar en viss typ av salt mot en annan. 

 

Varför ska du köpa en kryddblandning med 50 % salt, då det är mer rättvist att leverera en kryddblandning med enbart kryddor och örter och utan salt. Salt som du själv kan tillföra. Du får dessutom mer i förpackningen av dyrare ingredienserna såsom kryddor och örter. 

 

I Spicemasters kryddmixer som alla våra TexMex, Curries, Kebabs, frukostkryddor, m.fl. är alltid fria från salt. Vi misstänker att du själv har salt i köket. Då kan du själv välja mängd och typ av salt. 

 

Undantaget är Spicemasters on-the-go produkter som vår Guacamole och våra sås/grytbaser Skälet till detta är att det är produkter man ofta tar med sig utanför hemmet på picknicks m.fl. och kanske inte har tillgång till salt som när du är hemma i köket. Naturligtvis är det då oraffinerat handskördat havssalt och då i liten mängd.

 

I Spicemasters saltprodukter, våra olika örtsalter och havssalt, har vi enbart oraffinerat handskördat havssalt från Guérande från Franska Bretagne. D.v.s. bara 100 % naturliga råvaror.

 

Vi tycker att konsumenten själv ska få bestämma mängden salt samt vilken typ av salt...