google-site-verification=wwdi6mACs7482Gs-KYgqlT71mRKSrJjm-vDS4eXS9oY

Vad är ekologiskt jordbruk?

Förenklat är ekologiskt jordbruk ett system som syftar till att förse Dig som konsument, med fräscha, smakliga och tillförlitliga livsmedel samtidigt som de naturliga systemen respekteras.

För att uppnå detta förlitar sig det ekologiska lantbruket på en rad mål och principer samt praktiska åtgärder som är utformade för att minimera den mänskliga påverkan på miljön, alltför att säkerställa att jordbrukssystemet fungerar så naturligt som möjligt.

Kännetecknande för ekologiskt lantbruk:

 • Varierad växtföljd som en förutsättning för effektivt utnyttjande av platsgivna resurser.
 • Mycket strikta begränsningar för användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel, antibiotika till djuren, livsmedelstillsatser och andra insatsmedel.
 • Absolut förbud att använda genetiskt modifierade organismer.
 • Utnyttjande av platsgivna resurser, till exempel stallgödsel och foder som produceras på gården.
 • Användning av växt- och djurmaterial som är motståndskraftiga mot sjukdomar och som är anpassade till lokala förhållanden.

Ekologisk mat

När den ekologiska produkten lämnar gården måste den i de flesta fall passera flera steg innan den når Din tallrik. Och vart och ett av dessa steg innebär samma omtanke, professionalism och efterlevnad av den ekologiska lagstiftningen som fodras av de ekologiska bönderna för att säkerställa att slutprodukten är äkta och värd att konsumeras.

Förädlare

Ekologiska förädlare, och i förlängningen grossister och distributörer, har samma mål som de ekologiska jordbrukarna - nämligen att tillhandahålla fräscha och säkra livsmedel framställda i samklang med naturen.

Viktiga principer för förädling av ekologiska livsmedel innebär:

 • Stränga begränsningar för användning av tillsatser och processhjälpmedel
 • Stränga begränsningar för användningen av kemiskt syntetiserade tillsatser
 • Förbud mot användning av genetiskt modifierade organismer (GMO)

Uppställda krav

Förädlarna måste, liksom jordbrukarna, uppfylla vissa krav för att deras produkter skall få bära EU:s ekologiska logotyper och märkningar och nationella märkningar i EU:s medlemsländer.

I den nya EU-förordningen för ekjologiskt jordbruk ställs bl.a. följande krav:

 • Livsmedel ska produceras med i huvudsak råvaror med jordbruksursprung.
 • Ingredienser som inte har sitt ursprung i jordbruket ska vara godkända av EU-kommissionen eller ett EU-medlemsland.
 • Tillsatser och processhjälpmedel får endast förekomma i mycket begränsad omfattning, och endast om de är, under noggrant beskrivna förutsättningar, godkända av EU-kommissionen.
 • Smakämnen och livsmedelsfärg är förbjudna. Säkerställa att ekologiska och icke-ekologiska livsmedel alltid är åtskilda under lagring, hantering och förädling.

Importerade ekologiska livsmedel

Liksom all annan mat, kommer ofta de ekologiska produkterna Du äter från någon annan region eller något annat land och kan ha sitt ursprung från länder utanför EU. Även om ekologiska lantbrukare och livsmedelsförädlare generellt föredrar att marknadsföra och sälja sina produkter så nära produktionsplatsen som möjligt, gör klimatiska och geografiska förhållanden att en del livsmedel helt enkelt inte kan produceras överallt i EU.

Efterfrågan på ekologiska livsmedel

Något som komplicerar frågan ytterligare är att för närvarande är efterfrågan på ekologiska produkter inom EU större än utbudet. Det innebär ofta att konsumenterna måste ha möjlighet att köpa importerade livsmedel om de ska kunna köpa ekologiskt.

Exempel på typiska ekologiska livsmedel som importeras till EU:

 • Kaffe från Brasilien
 • Kiwi från Nya Zeeland
 • Ris från Thailand
 • Bananer från Costa Rica
 • Te från Indien

KONTROLL

EU:s förordring 2092/91 ger inte bara garantier för att ekologisk mat och dryck som är producerad eller förädlad inom EU är kontrollerad, utan det gäller även ekologiska varor som kommer från länder utanför EU, så kallade tredje länder. Vissa tredje länder, såsom Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Nya Zeeland och Schweiz har erkänts halikvärdiga regler för ekologisk produktion. Därför kan ekologiska produkter fritt importeras från dessa länder.

För alla andra tredje länder måste importörer ha importtillstånd utfärdat i något av medlemsländerna för att kunna importera varorna. De måste bevisa att produkterna uppfyller samma eller motsvarande krav, jämfört med de ekologiska produkterna från EU, och att de har blivit vederbörligen kontrollerade. Dessa ekologiska produkter måste åtföljas av ett importcertifikat som kontrolleras då produkten anländer till EU.

Så, om Du köper ekologiska produkter från länder utanför EU, kan Du vara säker på att alla som har hanterat produkten har varit föremål för ekologisk kontroll.

Det väsentliga är att EU:s förordning ger en gemensam grund för konsumenter. När man köper ekologiska varor kan man vara säker på att alla aktörer följer samma regler oavsett geografiskt ursprung på maten och drycken.

Källa: EU-kommissionen

Alla Spicemasters produkter är ekologiska och är snälla mot naturen och dessutom av bästa kvalitet – oavsett var de är producerade! Hos oss hittar du alltifrån ekologisk vanilj till välsmakande kryddor utan tillsatser.

Spicemasters regler för ekologiska produkter

Nedan kan ni läsa om vad Spicemasters koncept och produkter står för och hur vårt sortiment är framtaget.